Châu Khánh Minh

Senior Manager

Tốt nghiệp đại học Bách khoa Đà Nẵng năm 2017. Bắt đầu công việc là phụ trách kỹ thuật cho Cheapea. Đến nay, trải qua 5 năm kinh nghiệm thiết kế, lắp đặt, thi công hàng ngàn dự án lớn nhỏ trên khắp cả nước. Minh hiện là kỹ thuật dày dạn kinh nghiệm và có khả năng xử lý vấn đề tốt nhất.
Phone: 0788 246 256