Máy nước nóng năng lượng mặt trời nhập khẩu giảm 20%