Trang chủ Quy đổi tấn, tạ yến băng bao nhiêu kg, g

Quy đổi tấn, tạ yến băng bao nhiêu kg, g

Công thức quy đổi Tấn, tạ , yến sang kg và g ?

Đây đều là những đơn vị hết sức quen thuộc với cuộc sống đời thường của chúng ta , bất kỳ ai cũng phải biết nhé. Nó cũng hữu ích cho các em giải toán và lý nhé:

1 Tấn bằng bao nhiêu tạ ?

Đáp án : 1 Tấn = 10 Tạ

1 Tạ bằng bao nhiêu yến ?

Đáp án : 1 Tạ = 10 Yến

1 Yên bằng bao nhiêu Kg ?

Đáp án : 1 Yến = 10 Kg 

1 Tấn bằng bao nhiêu Kg ?

Đán án : 1 Tấn = 1000 Kg

1 Tạ bằng bao nhiêu Kg ?

Đáp án : 1 Tạ = 100 Kg

1 Kg bằng bao nhiêu g ?

Đáp án : 1 Kg = 1000 G

1 G bằng bao nhiêu lạng ?

Đáp án : 1 Gam = 1 Lạng

Ngoài cách phải nhớ hay học thuộc các đơn vị này thì có 1 mẹo bạn có thể sử dụng và tra ngay ra kết quả bạn mong muốn nhé:

Sử dụng công cụ tìm kiếm google như sau :

Gõ trên công cụ tìm kiếm  : Ví dụ ” 1 kg = g ”;” ;”1 tấn = kg” vv.. Và bạn sẽ thu được kết quả như sau :

Nguồn : http://maynangluongmattroi.org/