Quy đổi đơn vị

Mẹo chuyển đổi từ 1 km2 sang m2 cm2 mm2
Hỏi cách tính diện tích xung quanh, toàn phần và thể tích hình trụ tròn ?
1cc bằng bao nhiêu ml, lít, m3
Quy đổi tấn, tạ yến băng bao nhiêu kg, g
Quy đổi Jun (J) sang Watt, Kwh, Wh ?