Trang chủ Hỏi Cách tính diện tích tam giác thường, vuông, cân, đều

Hỏi Cách tính diện tích tam giác thường, vuông, cân, đều

Nắm vững cách tính diện tích tam giác có thể giúp chung ta giải siêu nhanh các bài toán đặc biệt là trong khi toán còn đang là môn thi trắc nghiệm của kỳ thi đại học. Hoặc chúng ta có thể tính nhanh diện tích các đồ vật hình tam giác ở ngoài cuộc sống.

Diện tích tam giác thường tính như thế nào ?

Tùy thuộc vào dữ liệu để bài mà ta có các cách tính như sau :

Cách 1 : S(ABC) biết chiều cao AH và cạnh BC

S(ABC ) = 1/2 AH . BC

Cách 2 : Biết 2 cạnh kề và góc xen giữa 2 cạnh :

Khi biết 2 canh và sin của góc xen giữa thì ta được như sau :

tính diện tích theo sin góc xen giữa

Công thức này rất hữu dụng nhưng ít khi chung ta nhớ đến. Đơn giản bạn chỉ cần nghĩ nó là 1/2 của tích của 2 cạnh kề và sin xen giữa của nó.

Cách 3 : Biết độ dài của cả 3 cạnh AB, AC, BC

Nửa chu vi của tam giác là :  p = (a +b +c)/2 với a,b,c là độ dài 3 cạnh tam giác.

Từ đó ta có công thức Heron tính S(ABC)

diện tích tam giác biết 3 cạnh a b c

Hay ta có thể viết nhanh công thức diện tích tam giác thường biết 3 cạnh

cách tính diện tích tam giác khi biết 3 cạnh

Diện tích tam giác Vuông tính như nào ?

Cho tam giác Vuông S (ABC ) vuông tại A tính diện tích tam giác:

Giải : Diên tích tam giác Vuông là (tích của 2 cạnh góc vuông)/2

S (ABC ) = AB.AC/2

Diện tích tam giác đều tính như nào ?

Cho tam giác đều S (ABC ) có tất cả các cạnh đều bằng a tính diện tích tam giác :

Giải :   S (ABC ) = a bình nhân căn 3 chia 4

Diện tích tam giác đều

Với a là độ dài 3 cạnh tam giác đều.

Diên tích tam giác cân, vuông cân ?

Tam giác Vuông cân thì công thức tính diện tích như tam giác vuông.

Diện tích tam giác cân ?

Cho tam giác ABC cân tại A biệt AB = AC= 5. chiều cao AH = 4 Tính diện tích tam giác.

Giải : Kẻ AH vuông góc BC,

Xét tam giác vuông ABH có : BH^2 = AB^2 – AH^2 = 5^2 – 4^ 2  = 9 , BH = 3

Lại có ABC cân tại A nên BC = 2 BH = 6.

Vậy S (ABC ) = 1/2.6.4 = 12

Nguồn :http://maynangluongmattroi.org/