Giới thiệu

Công Ty Cổ phần Năng lượng Quốc tế Việt Nhật

Giám đốc kinh doanh : Mr Hải Phong

Điện thoại: 0988 75 9229

Văn phòng tại Hà nội : 895 Quang trung – Hà Đông – Hà Nội

Văn Phòng tại Hà NamĐinh xá – Phủ Lý – Hà Nam
Website: www.maynangluongmattroi.org