Trang chủ Cho hỏi 1 lít nước bằng bao nhiêu kg, m3

Cho hỏi 1 lít nước bằng bao nhiêu kg, m3

Chuyển đổi 1 lít nước sang kg, m3

Để trả lời câu hỏi này các bạn phải nắm rõ được khối lượng riêng của chất lỏng. Với mỗi chất lỏng có khối lượng riêng khác nhau.

Khối lượng riêng của nước là : D = 1000 kg/m3

Ta có 1 m3 = 1000 lít.

Từ công thức khối lượng riêng thì 1 m3 = 1000 kg nước.

Vậy 1 lít nước nặng bao nhiêu kg ?

Đáp án : 1 lít = 1 kg

Công thức trên được áp dụng với trường hợp là nước cất hay còn gọi là nước nguyên chất. Khi nước lần tạp chất như nước ao , nước sông, nước biển thì D > 1000 kg/m3 và công thức không còn đúng nữa.